Szerző: Kiss Richárd

Ha Ön most cserélte le a papír alapú számlatömbjét vagy váltott másik számlázóprogramra, ne felejtse el bejelenteni a NAV-hoz!

Fontos tudni, hogy a bejelentés kötelező és ezt az online számlaadat beküldés regisztrációja sem váltja ki.

A visszajelzések szerint a NAV számlaadat szolgáltatás indulása miatt úgy vélik, az Online Számla rendszerébe való regisztráció és a számlázó program bejelentési kötelezettsége egy és ugyanaz - pedig nem. Utóbbi egy külön ügyintézés és egyáltalán nem helyettesíti az előbbit.

A bejelentési kötelezettség teljesítése szempontjából számlázó programnak kell tekinteni minden olyan informatikai megoldást, amely alkalmas számla kiállítására, függetlenül attól, hogy az adott program emellett más funkciókkal is rendelkezik.

Ilyen program az Online Cégmenedzser is, tehát ha Ön használja már, mindenképpen jelentse be.

A Számlarendelet 11. §-a értelmében köteles az általa használt számlázó program nevét, azonosítóját, fejlesztőjének nevét és adószámát, beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Ez a nyomtatvány az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) szoftverben érhető el a "SZAMLAZO" elnevezésű nyomtatványon. Mind a szoftver, a nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető a NAV honlapján az alábbi webcímen:

Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

Kitöltés után ellenőrizzük le a beépített ellenőrző funkcióval. Ha minden rendben,  jelöljük meg elektronikus beadásra és az ügyfélkapun keresztül elektronikusan beküldhetjük, vagy kinyomtatjuk és postai úton juttatjuk el a NAV-hoz.

Mi a teendő egy program kivonásakor?

Ha a használatból kivonunk egy számlázó programot, úgy kötelesek vagyunk azt is bejelenteni, mégpedig a kivonást követő 30 napon belül. Ez szintén az ÁNYK segíségével, a 'SZAMLAZO' nyomtatványon valósítható meg. Szintén beküldhető elektronikusan és papíralapon is.